• Apie mus
 • Naujienos
 • Programos
 • Projektai
 • Kontaktai
 • Įgyvendintas projektas „Visiems geriau: darbas su artimoje aplinkoje smurtaujančiais vyrais – tai pagalba smurto aukoms moterims ir vaikams“

  2014-10-15

   Projekto vykdymo metu įgyvendintos veiklos ir pasiekti rezultatai:

  • Poveikis Nr.1.  Sustiprintas aktyvus pilietiškumas.
  1 rezultatas: paskatinta savanorystė. Asmenų, kurie reguliariai savanoriauja NVO, skaičius. Rodiklis – 13 (planuota 10).
  • Poveikis Nr. 3. Demokratijos vertybių ir žmogaus teisių sklaida.
  1 rezultatas: surengtos žmogaus teisių sąmoningumo kėlimo kampanijos. Rodiklis – 2. Pirmąją kampaniją „Aš nesmurtauju! Nesmurtauk ir tu!“ surengėme jau 2013 m. spalio –lapkričio mėn. Antrąja sąmoningumo kėlimo kampanija laikome alkoholizmo problemos Lietuvoje akcentavimą. Smurtas artimoje aplinkoje turi labai aiškias sąsajas su alkoholio vartojimu – maždaug 8-9 smurtavusių artimoje aplinkoje buvo pavartoję alkoholio.
  • Poveikis Nr. 5. Sustiprinti drauge dirbančių NVO tinklai ir koalicijos.
  2 rezultatas: išvystytos NVO koalicijos bei tinklai. Rodiklis – 1. Projekto vykdymo metu buvo įkurta NVO, dirbančių su vyrais, koalicija „Visiems geriau“. Koalicija jau parengė ir valstybės institucijoms išsiuntė dvi Rezoliucijas: Dėl NVO, dirbančių su vyrais, veiklos Lietuvoje ir Dėl alkoholio mažinimo paskelbimo vidaus politikos prioritetu.
  • Poveikis Nr. 6. Sustiprinti NVO gebėjimai ir sukurta palanki aplinka NVO sektoriui.
  2 rezultatas: surengti NVO gebėjimų stiprinimo seminarai. NVO veiklos apimčių pokyčiai, rodiklis – 4 (planuota 3). Taigi, buvo padidintos NVO veiklos apimtys, dabar dar 4 Lietuvos miestuose šios NVO teikia naują paslaugą, pastiprinę savo gebėjimus – dirba pagal smurtinio elgesio keitimo progamą su artimoje aplinkoje smurtavusiais vyrais.
  • Poveikis Nr. 6. Sustiprinti NVO gebėjimai ir sukurta palanki aplinka NVO sektoriui.
  2 rezultatas: keitimosi patirtimi renginių, kuriuose keičiamasi gerąja praktika ir žiniomis, skaičius, rodiklis – 10. Kaip ir buvo planuota, buvo suorganizuota dešimt informacinių susitikimų įvairiuose Lietuvos miestuose. Juose dalyvavo 177 NVO ir valstybės įstaigų specialistų.
  • Poveikis Nr. 7. Pagerėjęs gerbūvio ir socialinių paslaugų teikimas numatytoms tikslinėms grupėms.
  1 rezultatas. Pagerintų prieinamų socialinių paslaugų skaičius. Rodiklis – 1. Ši paslauga – tai smurtinio elgesio keitimo programa. Iki šiol Kauno apskrities vyrų krizių centras buvo bene  vienintelis NVO Lietuvoje, dirbantis pagal tokią programą ir teikiantis šią paslaugą. Projekto vykdymo metu, apmokius 4 NVO specialistus, tokia paslauga pagal smurtinio elgesio keitimo programą vykdoma Šiauliuose, Utenoje, Marijampolėje, Raseiniuose.
  • Poveikis Nr. 7. Pagerėjęs gerbūvio ir socialinių paslaugų teikimas numatytoms tikslinėms grupėms.
  1 rezultatas. Asmenų, teigiančių, kad jiems padidėjo jų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų prieinamumas, skaičius – 57. (Planuota 50).
  • Poveikis Nr. 8. Pažeidžiamų grupių įgalinimas.
  2 rezultatas. Užfiksuoti regioninės, nacionalinės valdžios ir vietos savivaldos požiūrio pasikeitimai į NVO. Rodiklis – 10. Visuose dešimtyje Lietuvos miestų, kur dalyvavome, vykdydami informacinius susitikimus,  dalyvavo ir vietos savivaldybių įstaigų atstovai, tai rodo susidomėjimą NVO veikla bei norą bendradarbiauti. Taip pat sulaukėme atsakymų į mūsų pateiktas Rezoliucijas iš nacionalinės valdžios institucijų.
    
  Projektas buvo įgyvendintas be partnerių, tačiau  įgyvendindami projekto uždavinius ir  vykdydami veiklas, bendadarbiavome tiek su kitais Lietuvoje veikiančiais vyrų krizių centrais, tiek su savivaldybės įstaigomis. Su savo socialiniais partneriais bendadarbiaujame jau ne vienerius metus ir bendadarbiavimą planuojame tęsti. 
  Projekto vykdymo metu sukurtas NVO, dirbančių su vyrais tinklas ir koalicija užtikrins reguliarų bendradarbiavimą tarp šiuo metu Lietuvoje veikiančių vyrų krizių centrų, tikslų siekti bendadarbiaujant yra lengviau nei po vieną. Taip pat savo susitikimų metu keisimės gerąja patirtimi, aptarsime situaciją, galimybes ją gerinti.
  Projekto metu KAVKC įgijo materialaus turto (kompiuterių ir baldų), kas taip pat įgalina veiklą tęsti. Buvo pagerinti anglų kalbos gebėjimai – tai leis efektyviau bendrauti su užsienio partneriais (esame tarptautinio tinklo WWP (Work With Perpetrators) dalyviai).
  Šio projekto inovatyvumasyra tai, jog buvo imtasi iniciatyvos Lietuvoje veikiančius vyrų krizių centrus suburti į tinklą ir steigti koaliciją. Projekto vykdymo metu koalicija parengė ir pateikė dvi Rezoliucijas nacionalinės valdžios institucijoms. Informacinių susitikimų Lietuvos miestuose metu buvo raginama į šią problemą atkreipti didesnį dėmesį, teikti paslaugas smurtaujantiems artimoje aplinkoje, tokiu būdu netiesiogiai užtikrinant ir smurto artimoje aplinkoje aukų saugumą. Projekto metu apmokius dabo su artimoje aplinkoje smurtavusiais asmenimis metodikos, paslaugos jau pradėtos teikti Utenoje, Šiauliuose, Marijampolėje.
  Projektas inovatyvus ir lyčių lygybės požiūriu, nes skatina steigti vyrų krizių centrus ir ten, kur jų dar nėra bei teikti pagalbą vyrams (ne tik moterims),  mažina stereotipus, tokius kaip “pagalbos ieškoti nevyriška”.
   
  « Atgal
  Visiems geriau Spauda apie mus Vyrai kalba apie viską Parašyk savo istoriją Draugai ir rėmėjai 2% parama Paremk jau dabar!

  Apklausa

  Ar patiriate psichologinį smurtą?
  Rezultatai