• Apie mus
 • Naujienos
 • Programos
 • Projektai
 • Kontaktai
 • Kartu padarysime daugiau

  2014-12-22

  Kauno apskrities vyrų krizių centras nuo 2014 m. rugsėjo 11 d. vykdė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą projektą „Kartu padarytume daugiau“ (remiamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros programos lėšomis). Projekto tikslas: Utenos, Marijampolės bei Kauno apskričių vyrų krizių centrų ir Raseinių krizių centro ir vietos institucijų bendradarbiavimo skatinimas. Visi šie krizių centrai (taip pat Vilniaus vyrų krizių ir informacijos centras bei Šiaulių apskrities vyrų krizių centras) yra susijungę į NVO, dirbančių su vyrais, koaliciją „Visiems geriau“.

  Lietuvoje NVO, dirbančių su vyrais (vyrų krizių centrų), yra vos keletas, o finansavimas jiems yra minimalus arba jo visai nėra. Tai - nepakankama, turint galvoje vyrų savižudybių, priklausomybių, psichikos problemų, smurto artimoje aplinkoje mastą mūsų valstybėje. Statistika kalba ne vyrų naudai: visose minėtose srityse jie ryškiai lenkia moteris. Ir nėra abejonės, jog vyrų psichologinės ir socialinės problemos bei menkas pagalbos joms spręsti prieinamumas kenkia ir visos visuomenės gerovei.

  Įgyvendinant Valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos ir jos įgyvendinimo 2007-2009 ir 2010-2012 m. priemonių planus, buvo skatinamas vyrų krizių centrų steigimas. 2013 m. vasarą Lietuvoje (inicijuojant Kauno apskrities moterų ir vyrų krizių centrams), buvo įsteigti trys nauji vyrų krizių centrai (Šiauliuose, Utenoje ir Marijampolėj), jiems sukurtos internetinės svetainės. O rudenį įsteigta NVO, dirbančių su vyrais, koalicija „Visiems geriau“, kurioje dalyvauja šešios Lietuvos NVO. Naujai įsteigtiems vyrų krizių centrams Kauno apskrities vyrų krizių centras organizavo mokymus pagal smurtinio elgesio keitimo programą.

  Pagrindinis vyrų krizių centrų tikslas – padėti spręsti vyrams kylančias problemas (tai ir smurtas artimoje aplinkoje, ir priklausomybės, skyrybos ir kt.). Siekiama, kad į vyrams kylančias problemas būtų atkreiptas deramas dėmesys – vyrų krizių centruose gali būti teikiama psichologo, teisininko pagalba, ugdomi pozityvios tėvystės įgūdžiai, tarpininkaujama nukreipiant į kitas institucijas ir pan.

  Deja, pernai metais tik pavienės savivaldybės vyrų krizių centrų veiklai vykdyti skyrė paramą (labiau simbolinę). Todėl labai svarbu, jog veikiantys vyrų centrai kuo glaudžiau bendradarbiautų su vietos valdžia ir siektų gauti kasmetinį tęstinį finansavimą savo veikloms vykdyti. Remiant NVO, dirbančias su vyrais, bus geriau įgyvendinami ir lyčių lygybės principai. Taip pat ši didelė visuomenės grupė, gaudama paslaugas, nebus nustumta į socialinę atskirtį, o atvirkščiai – galės kuo geriau įsitraukti i į tokių problemų sprendimą.

  Kaip jau minėta, tik pavienės savivaldybės ir tai tik labiau simboliškai remia vyrų krizių centrų veiklą, o pačios organizacijos, ypatingai naujai įsteigtos, dar neturi užmezgusios pakankamo dialogo su vietos valdžia, partnerystė su kitomis NVO ar valstybės institucijomis nėra pakankamai išplėtota, organizacijos nemoka deramai save pristatyti, neturi pakankamų dalyvavimo viešojoje politikoje ir atstovavimo gebėjimų.

  Kauno apskrities vyrų krizių centras, siekdamas atkreipti dėmesį, jog vyrų krizių centrai yra įsteigti, tačiau finansavimas nėra pakankamas ir vykdė SADM projektą „Kartu padarytume daugiau“. Projekto metu įgyvendintos veiklos:

  • Utenoje, Marijampolėje, Raseiniuose ir Kaune surengti susitikimai su vietos valstybės įstaigų, NVO atstovais. Susitikimai vyko tarptautinės „16 dienų be smurto prieš moteris“ akcijos metu, tad buvo paliesta ir smurto artimoje aplinkoje tema. Gruodžio 9 d. įvyko susitikimas Marijampolėje, jame dalyvavo labai gausus dalyvių būrys – net 32 asmenys. Tą pačią dieną (gruodžio 9-ąją) susitikimas organizuotas ir Kaune, jame dalyvavo 17 savivaldybės įstaigų ir kitų organizacijų atstovų. Gruodžio 11 d. apskrito stalo susitikimas įvyko Utenoje. Jame dalyvavo 16 dalyvių. Ketvirtasis susitikimas gruodžio 16 d. įvyko Raseiniuose, jame dalyvavo 10 įvairias organizacijas atstovaujančių asmenų. Visų šių susitikimų tikslas buvo pristatyti ir viešinti krizių centrų veiklą, padiskutuoti apie tokias visuomenės problemas kaip smurtas artimoje aplinkoje, savižudybės, kitos krizės, aptarti bendradarbiavimo galimybes ir gaires ateinantiems metams. Krizių centrams itin aktualus yra finansavimo klausimas, tad jis taip pat buvo aptariamas susitikimų metu. Tikimasi, kad tokie susitikimai ir diskusijos paskatins savivaldybes vis labiau remti jose veikiančius krizių centrus.
  • Susitikimų metu buvo dalijami lankstinukai. Lankstinukai dalinti ir miestų žmonėms – taip siekėme skatinti visuomenės sąmoningumą ir vyrų krizių centrų žinomumą.
  • Kauno apskrities vyrų krizių centras ateityje planuoja įsteigti vyrams skirtą pagalbos liniją (vyrams skirtą interneto svetainę vyrulinija.lt ir Vyrų linijos telefono numerį).

    

  « Atgal
  Visiems geriau Spauda apie mus Vyrai kalba apie viską Parašyk savo istoriją Draugai ir rėmėjai 2% parama Paremk jau dabar!

  Apklausa

  Ar patiriate psichologinį smurtą?
  Rezultatai