• Apie mus
 • Naujienos
 • Programos
 • Projektai
 • Kontaktai
 • Projektas „Pagalbos vyrams, išgyvenantiems krizę, prieinamumo didinimas Lietuvoje“

  2013-01-10

  (Projekto vadovė Dovilė Bubnienė)

  Norminis vyriškumas pabrėžia tokias savybes kaip drąsa, protas, fizinė jėga, agresyvumas. Pasak A. Tereškino, vyriškumas – tai fizinių, elgesio ir pasaulėjautos bruožų, apibūdinančių, ką reiškia būti vyru, visuma. Jis traktuotinas kaip veiksmai, bruožai ir vertybės, kultūriškai ir istoriškai siejami su vyrais. Vyriškumą bendriausiai galima apibrėžti kaip praktikas, susijusias su vyrų pozicija lyčių santykių struktūroje. [...] Mes išgyvename ir patiriame Vyriškumą per norminius, visuomenėje priimtus elgesio, išvaizdos, laikysenos standartus, populiarias figūras bei įvaizdžius, cirkuliuojančius mūsų kultūroje. Kitais žodžiais tariant, tai taisyklės ir normos priimtinam vyro elgesiui.” Šį vyriškumą taip pat apibrėžia ekonominė nepriklausomybė, sėkmė, kontrolė, patikimumas, sugebėjimas materialiai išlaikyti savo šeimą, jautrumo ir kitų žeidžiančių emocijų slopinimas, o svarbiausia, anot Connel, – nedarymas to, kas suvokiama kaip moteriška.

  Šiandienos pasaulyje  vyrai susiduria su nemažais iššūkiais. Visuomenė keičiasi, keičiasi ir vyrų bei moterų vaidmenys joje, pvz., vyrai vis dažniau  eina tėvystės atostogų ir drąsiau rūpinasi savo vaikais, kol jų moterys siekia karjeros. Vis dėlto, nemažai stereotipų yra labai stiprūs iki šiol. Šiuolaikinis vyras, tikėdamasis patenkinti visuomenės, artimųjų ir savo paties lūkesčius bei norus, neretai pasimeta tų reikalavimų labirintuose. Kylančiais psichologiniais sunkumais vyrai nelinkę dalintis su kitais dėl dar vieno įsišaknijusio stereotipo, jog tai „nevyriška, o savo problemas reikia spręsti pačiam“. Deja, dažnai įtampai sumažinti ar problemoms spręsti pasirenkami netinkami būdai: didinamas alkoholio vartojimas, naudojama agresija, o savižudybių (ypač vyrų tarpe) skaičiumi Lietuva vis dar pirmauja pasaulyje.

  Nors į vienodą socialinių paslaugų prieinamumo būtinybę tiek moterims, tiek vyrams yra atkreipiamas dėmesys, tačiau socialinių paslaugų, orientuotų į pagalbą vyrams, Lietuvoje labai trūksta. Mūsų šalyje yra daug organizacijų, teikiančių pagalbą moterims. Tai moterų krizių centrai, moterų veiklos centrai, moterų namai ir kt. Kiekvienoje apskrityje yra po keletą organizacijų, kurios teikia socialinę, teisinę ir psichologinę pagalbą moterims, patiriančioms krizę. Tuo tarpu vyrų krizių centrų Lietuvoje yra vos keli (Kaune ir Vilniuje), dar kelios organizacijos teikia pagalbą ir moterims, ir vyrams. Tai yra nepakankama, turint galvoje vyrų savižudybių, priklausomybių, psichikos problemų, smurto artimoje aplinkoje mastą mūsų valstybėje. Statistika kalba ne vyrų naudai: visose minėtose srityse jie ryškiai lenkia moteris. Be jokios abejonės, vyrų psichologinės problemos ir menkas pagalbos joms spręsti prieinamumas kenkia ir visos visuomenės gerovei.

  Kai kurios feministinės moterų organizacijos sako, jog su vyrais nedirbs. Turint galvoje, jog Lietuvoje dar labai trūksta organizacijų, orientuotų ir teikiančių pagalbą būtent vyrams, krizes išgyvenantys vyrai netenka galimybės gauti pagalbą jiems sunkiu gyvenimo momentu. Jau nekalbant apie tai, kad ir patiems vyrams, dėl vyraujančių stereotipų („vyrai neverkia“, „ieškoti pagalbos – nevyriška“ ir kt.) sunku pripažinti savo silpnumą, pagalbos ir paramos poreikį. Jei stereotipinis požiūris formuojamas nuo pat vaikystės, vėliau labai sunku kovoti su tokiomis socialinėmis problemomis, kaip smurtas, sunku aktyviau įtraukti vyrus į šeimos gyvenimą ir vaikų priežiūrą. Dažnai vyrai net nemoka kalbėti apie savo išgyvenimus, jausmus. Problemas jie linkę skandinti alkoholyje, rizikuodami kelyje, keldami ranką prieš save ar kitą. Tai yra mūsų visuomenės problema, kurią būtina spręsti. Bet kuris asmuo, taigi ir vyras, turi turėti galimybę įveikti kilusią krizę tuoj pat, neatidėliotinai. Šitoje srityje galima konstatuoti nepakankamą nevyriausybinių organizacijų dėmesį problemai ir aktyvumo stoką.

  „Moterys ir vyrai – tai visos mūsų visuomenės lygiavertės sudėtinės dalys. Natūralu ir socialiai teisinga, kad visose gyvenimo srityse jiems turi būti suteiktos vienodos teisės ir galimybės, kad tiek moterų, tiek vyrų padėtis būtų vienoda, jog ir moterų, ir vyrų potencialas būtų efektyviai ir lygiaverčiai panaudojamas valstybės ekonomikos augimui bei visos visuomenės gerovei“, – sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministras D. Jankauskas gegužės 8 d. Seimo Europos informacijos biure Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Europos lyčių lygybės instituto organizuoto renginio metu (http://www.socmin.lt/index.php?1391890173).

  Manome, jog Lietuvos valstybės požiūris į lyčių lygybę bei diskriminacijos mažinimą yra pažangus ir yra siūloma visa eilė priemonių tam užtikrinti. Dauguma tų priemonių siekia labai pagerinti moterų situaciją: užimtumo srityje, darbo užmokesčio srityje, darbo – šeimos įsipareigojimų srityje, švietimo ir mokslo srityje, sprendimų priėmimo ir kitose srityse. Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 metų programa aptaria esamą situaciją ir problemas. Visiškai skirtinga padėtis yra kalbant apie sveikatos sritį, akivaizdu, jog būtent šioje srityje reikia labiau kreipti dėmesį į vyrus. Vyrams būdingas sveikatą žalojantis elgesys – alkoholio vartojimas, rūkymas, polinkis rizikuoti ir pan., jie patiria daugiau įtampos ir streso, dirbdami kai kuriose sferose, dažniau suserga psichikos ligomis. Laiku nesuteikus specialistų pagalbos, nuo to kenčia vyrų šeimos, vaikai, artimieji, kaimynai.

  Kauno apskrities vyrų krizių centras nuo 2012 m. rugsėjo mėn. vykdo projektą, kuriuo siekiama didinti psichosocialinės pagalbos vyrams visoje Lietuvoje prieinamumą, siekiant mažinti su vyriškumu susijusių stereotipų įtaką. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vykdydama Nediskriminavimo skatinimo 2012-2014 m. tarpinstitucinio veiklos plano priemonę.

  Kauno apskrities vyrų krizių centras, vykdydamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą projektą, atlieka vyrų apklausą.  Labai prašome vyrus paspausti šią nuorodą ir atsakyti į anketos klausimus  http://apklausa.lt/f/kauno-apskrities-vyru-kriziu-centras-anonimine-bendro-pobudzio-apklausa-vyra-rfzn53t.fullpage

  Apklausa padės atskleisti vyrų patiriamas krizes, jų sprendimo būdus ir kt.

  « Atgal
  Visiems geriau Spauda apie mus Vyrai kalba apie viską Parašyk savo istoriją Draugai ir rėmėjai 2% parama Paremk jau dabar!

  Apklausa

  Ar patiriate psichologinį smurtą?
  Rezultatai